nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis
Lokalne volitva 2010 Izola
Lokalne volitve 2010 · Izola

Volitve v občinski svet

Socialni demokrati

SD · Socialni demokrati

Socialni demokrati (SD) so trenutno največja koalicijska politična stranka v Sloveniji. Njen predsednik je Borut Pahor, predsednik izolske območne organizacije je Aleksej Skok.
Podprt županski kandidat: Igor Kolenc
Izolski Socialni demokrati smo ob uradnem začetku volilne kampanje v petek, 10. septembra 2010, na volilni konvenciji stranke potrdili listo kandidatk in kandidatov za občinski svet.
Na listi, ki se bo potegovala za čim več sedežev v občinskem svetu, je 21 kandidatov, med njimi 7 žensk. Nosilka liste je Breda Pečan, poslanka v Državnem zboru RS in bivša izolska županja, ki bo s svojimi izkušnjami na področju vodenja občine lahko bistveno pripomogla k uspešnemu delovanju občinskega sveta. Poleg izkušenih članov stranke so na listi tudi mlajši kandidati, ki s seboj prinašajo neobremenjen pogled na preteklo dogajanje v občini in večjo svežino idej za prihodnje projekte. Sicer pa kandidati na listi prihajajo tako iz mesta kot s podeželja, opravljajo različne poklice, med njimi so tudi predstavniki italijanske narodne skupnosti in celo kandidatka indijskega rodu.
Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta:
01. Breda Pečan (2.10.1946)
profesorica biologije / poslanka v Državnem zboru RS
02. Aleksej Skok (13.3.1981)
pravnik / samostojni podjetnik
03. Marino Domio (21.6.1950)
pravnik / upokojenec
04. Romina Kralj (12.5.1974)
kemijski inženir / profesorica kemije
05. Sebastjan Morato (28.2.1976)
strojni tehnik / stage manager
06. Valter Jugovac (13.5.1970)
avtomehanik šofer / turistični delavec
07. Kristina Zelić (14.5.1983)
prevajalka / samostojna podjetnica
08. Valdi Morato (30.10.1963)
ekonomist / referent
09. Renato Vouk (17.5.1963)
inženir strojništva / profesor matematike
10. Sasikala Perumal (10.9.1965)
mikrobiologinja / samostojna podjetnica
11. Lucio Gobbo (31.12.1954)
inženir elektrotehnike / vodja inženiringa
12. Jadran Poje (20.5.1961)
avtotapetnik / skladiščnik
13. Nataša Ružnič (5.3.1980)
prevajalka / učiteljica angleškega jezika
14. Alessandro Grisonich (20.7.1973)
organizator turizma / zavarovalni agent
15. Nino Filipin (2.10.1983)
gradbenik / zaposlen v gradbenem podjetju
16. Ivana Petra Morato (21.10.1980)
študentka komunikologije / študentka
17. Branko Pišlar (1.8.1951)
inženir strojništva / vodja nabave
18. Igor Križmančič (14.10.1954)
ladijski strojni tehnik / koordinator splošnih poslov
19. Nina Ivančič Šavron (28.8.1981)
prevajalka / strokovna sodelovka v javni upravi
20. Dušan Moljk (17.5.1945)
profesor / upokojenec
21. Vinko Gregorič (6.4.1948)
komercialist / upokojenec
Socialni demokrati bomo strmeli k vpeljavi prijazne in učinkovite občinske uprave ter k racionalizaciji občine iz finančnega in organizacijskega vidika. Poskrbeli bomo za racionalnejše in boljše delovanje tudi javnih zavodov s ciljem zniževanja stroškov za prebivalce občine Izola. Vzpostavili bomo učinkovit sistem črpanja evropskih sredstev za potrebe Izole in Izolanov z namenom ustvarjanja primernih življenjskih pogojev za vse, ki v tem prostoru živimo. Zavzemali se bomo za transparentne standarde delovanja po meri Izolanov in za potrebe Izolanov ter odprt način medsebojne komunikacije. Poskrbeli bomo, da se bodo vsi Izolani ne glede na jezikovno ali kulturno pripadnost dobro počutili v Izoli.


Programske usmeritve in konkretni projekti

1.Spodbujanje gospodarstva in novih delovnih mest
Ustvarjali bomo primerne pogoje za razvoj podjetništva in obrtništva ter pospeševali združevanje in nadaljnji razvoj resursov s področja tradicionalne obrti, kmetijstva in turizma – razpisi , nagrade za najboljše stvaritve, blagovne znamke kot je »Rad imam Izolo«. Spodbujali bomo razvoj celovite ponudbe aktivnega družinskega turizma na relaciji Izola – podeželje – Izola in razvoj zdraviliškega turizma na območju sedanjega Delamarisa, vezanega na prisotno termalno vodo.

Poskrbeli bomo, da bo celotna občina ponovno zaživela s prireditvami – predvidevamo najmanj 150 prireditev na leto, ki bodo pospešile izolski turizem. Tradicionalni ribiški praznik bo osrednji nosilec, ostale prireditve pa bodo spremljevalne – cilj je urediti v Izoli celoletno dogajanje s posebnim poudarkom na specifičnih prireditvah, ki bodo omogočile razpoznavnost Izole tudi v svetu.

Podprli bomo organizacijo vodenih kulinaričnih poti po osmicah in kleteh z oživitvijo ribiške osmice in s podaljšanjem dovoljenja za delo osmicam. Poskrbeli bomo za obuditev mestnega jedra s povečano gastronomsko, kulturno in obrtno ponudbo Izole. V povezavah s sosednjimi Občinami bomo podpirali oblikovanje skupne strategije izkoristka danosti našega istrskega okolja. Gradili bomo dobro sodelovanje s sosednjimi občinami, regijami in državami z namenom skladnega razvoja izolskega gospodarstva.


2.Infrastruktura po meri občanov
Poskrbeli bomo za izgradnjo 150 stanovanj za Izolane in spremembo pravilnikov vezanih na stanovanja, da bodo tisti, ki živijo v Izoli dlje časa, prišli prej na vrsto za stanovanje. Omogočili bomo najem stanovanj v zasebni lasti mladim perspektivnim Izolanom po neprofitni najemnini. Ustvarili bomo pogoje, ki bodo omogočali, da se lahko mladi Izolani po dokončanem šolanju zaposlijo v Izoli in si ustvarijo družine v domačem okolju. Evidentirali bomo celotno občinsko nepremično premoženje in ga uporabljali v smislu dobrih gospodarjev za potrebe Izolanov.

Ustvarili bomo pogoje, da Izola postane mesto brez prometa – oblikovali bomo parkirne prostore na obrobju Izole za turiste, primerne parkirne prostore za občane (vsaj 50 dodatnih parkirnih mest v Livadah) in vpeljali mestni in medmestni javni potniški promet.

Poskrbeli bomo za izvedbo ceste Jagodje – Šared s pripadajočo infrastrukturo ter zazidalnih načrtov Kredo in Šared ob upoštevanju pripomb občanov in z ohranitvijo podeželju primerne oblike strnjenosti in velikosti objektov. Izvršili bomo postopno obnovo vseh lokalnih cest v zaledju Izole z vso potrebno signalizacijo za zagotavljanje varnosti uporabnikom. Razširili bomo pokopališče v Kortah.

Dokončali bomo projekt izrabe vodnega vira Rikorvo in sanacijo vseh vodnih virov na podeželju. Poskrbeli bomo za ovrednotenje in uporabo tradicionalnih pešpoti (npr. solinarska pot Malija – soline Sečovlje, tovarniška pot Malija – Izola) in kolesarskih poti na relaciji Izola – zaledje Izole – Izola.

Uredili bomo dostopnost do celotnega obalnega pasu v občini Izola – pešpot, kolesarska pot, kopalne površine.


3.Trajnostni razvoj okolja in prostora
Sodelovali in pogajali se bomo z lastniki večjih zemljišč v občini (kot so Argo, Delamaris in ladjedelnica), tako da se bodo na njih uredile dejavnosti, koristne za Izolo in Izolane.

Poskrbeli bomo za razrešitev problema odpadkov v okviru regijskega projekta ali s pogodbenim razmerjem na eni izmed lokacij, ki so že pridobile okoljsko dovoljenje. Z vključevanjem občanov v procese zmanjševanja in ločevanja odpadov bomo strmeli k zniževanju stroškov vezanih na le-te z vizijo spremeniti Izolo v najbolj čisto slovensko mesto. Vpeljali bomo aktivnejši nadzor nad ustvarjanjem stroškov in oblikovanjem cen vode in komunalnih storitev javnih podjetij.

Spodbujali bomo bolj racionalno uporabo javne razsvetljave ter uporabo strešnih površin javnih in zasebnih objektov za proizvodnjo električne energije (fotovoltaiko) ter izvajali postopno ukinitev semaforiziranih križišč in izvedbo enostavnih krožišč.


4.Skrb za socialo
Poskrbeli bomo za popravilo strehe na OŠ Vojke Šmuc, dogradili bomo tri nove igralnice v vrtcih in povečali število učilnic v šolah. Popravili bomo pravilnik o sprejemu otrok v vrtec tako, da bodo pri sprejemu otrok v vrtec imele prednost matere, ki so v delovnem razmerju. Vzpostavili bomo varne točke za otroke v mestu.

Uredili bomo dnevni center za starejše občane, ki bo izolskim upokojencem ponujal različne aktivnosti (druženje, izobraževanje, šport).

Zagnali bomo medgeneracijski projekt "Zdravi Izolan – Izola je fit" za izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizičnega počutja Izolanov ter krepitev socialnih vezi med Izolani. Projekt bo omogočal smotrno uporabo in izkoriščenost športnih objektov.


5.Prostočasne dejavnosti za vse generacije
V dogovoru z Izolani bomo obnovili in Izoli primerno povečali kulturni dom ter poskrbeli za izgradnjo novega večnamenskega objekta v mediteranskem slogu za razne prireditvene dejavnosti (predstave, koncerti, razstave) na območju Lonke.

Izvedli bomo sanacijo obstoječih športnih objektov, razširili tiste objekte, ki imajo za to primerne pogoje, ter v nadaljevanju postopno začeli z izgradnjo novih objektov. Podpirali bom športna in ostala društva, da se jim bo omogočilo primerno delovanje in rast.

Vsako leto bomo izvedli rekonstrukcijo vsaj enega otroškega igrišča in postavitev vsaj enega novega, dokler ne bomo dosegli popolno pokritost potreb izolskih otrok v mestu in na podeželju.

Oblikovali bomo šolo za medgeneracijski prenos znanj in izkušenj vezanih na tradicijo Izole – ribištvo, predelava rib, oljkarstvo, vinogradništvo. Postavili bomo tudi interaktivne muzejske dejavnosti vezane na izolsko tradicijo.
Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi) Italijanska samoupravna narodna skupnost (ISNS) Slovenska ljudska stranka (SLS) Istra - Istria Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
Zares - nova politika (Zares) Slovenska demokratska stranka  (SDS) Socialni demokrati (SD) Oljka - stranka slovenske Istre (Oljka) Združeni za Izolo
Mef in Izolani Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) Izola je naša (IJN)   
Tomislav Klokočovnik Radivoj Nardin Vojko Ludvik Branko Simonovič Igor Kolenc
Egidio Krajcar Srečko Gombač Davorin Adler   
V stranki Oljka zadovoljni z izidom volitev v občinah Izola in Piran
V stranki Oljka zadovoljni z izidom volitev v občinah Izola in Piran · V sporočilu za javnost so zapisali, da so kandidata Igorja Kolenca podprli takoj po prvem krogu županskih volitev, saj se je vrsta točk njihovega...
Primorska.info > Politika
Foto: Novi izolski župan je mag. Igor Kolenc
Foto: Novi izolski župan je mag. Igor Kolenc · Po neuradnih podatkih Državne volilne komisije je novi izolski župan postal mag. Igor Kolenc. Ob 51,77 odstotni volilni udeležbi je mag. Igor...
Izola.info > Politika
Pred drugim krogom županskih volitev volilni molk
RTV SLO > Politika
Zadnji poskusi prepričevanja izolskih volilcev
Zadnji poskusi prepričevanja izolskih volilcev · Danes smo bili v Izoli priča zadnjim dejanjem predvolilne kampanje obeh županskih kandidatov, saj ob polnoči nastopi predvolilni molk. V obeh...
Izola.info > Politika
Klokočovnik: Nove sodelavce sem le predlagal
Klokočovnik: Nove sodelavce sem le predlagal · Dr. Tomislav Klokočlovnik v današnji izjavi zatrjuje, da je želel s predstavitvijo svojih morebitnih sodelavcev, zgolj predstaviti vizijo, s kom...
Primorska.info > Politika
Stranke in liste zanikajo podporo Klokočovniku
Stranke in liste zanikajo podporo Klokočovniku · Medtem ko je mag.Igor Kolenc svoje podpornike (SD, Desus, Združeni za Izolo, Oljka, Istra-Istria in Zares) predstavil že pred časom, je...
Obala.net > Politika
Pečanova komentira predvolilni »dialog« v Izoli
Pečanova komentira predvolilni »dialog« v Izoli · Breda Pečan je na današnji novinarski konferenci v Izoli predstavnikom medijev pojasnila svoja stališča in argumente, ki se nanašajo na...
Primorska.info > Politika
Klokočovnik obsoja nestrpnost in diskriminacijo
Klokočovnik obsoja nestrpnost in diskriminacijo · Z izolske občinske uprave so sporočili, da je župan Tomislav Klokočovnik v jutranjih urah na volilnih panojih v mestu zasledil sovražne napise,...
Primorska.info > Politika