nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis
Lokalne volitva 2010 Izola
Lokalne volitve 2010 · Izola

Županski kandidati

Egidio Krajcar

Egidio
Krajcar

Rojen 26.10.1957. Samostojni podjetnik, v preteklosti nosilec liste Podjetnikov, leta 2002 že poskusil boj za župansko mesto z listo Egidio Krajcar in skupina volilcev.
Življenjepis trenutno še ni na voljo.
PODJETNIŠTVO
V Izoli moramo ustvariti takšne pogoje, da bo sleherni podjetnik želel investirati v našo Občino in si ustvariti čim boljše pogoje tako, da bo lažje ustvarjal nova delovna mesta. Brez svežega kapitala tudi naslednja,nova občinska oblast ne bo mogla ničesar načrtovati in še manj vlagati.

TURIZEM
Izola ni več mesto delavcev in ribičev. To je dejstvo. Prihodnost Izole je v turizmu in storitvenih dejavnosti. Trenutno v Izoli turizem predstavlja samo 11.5% vseh gospodarskih subjektov z vključno Delamarisom, Ladjedelnico, Drogo…, ki jih tako rekoč že ni več!?!
PRIHODNOST JE TURIZEM saj, brez slednjega ne bo novih delovnih mest in posledično socialne varnosti za slehernega Izolana.
Nova realnost je ta, da je nuja stimulirati turizem, ki je do sedaj šel le ob bok ribje-predelovalni industriji, ribištvu, kmetijstvu in proizvodnji.
OBČINSKI SVET IMA MOČ ODLOČANJA O UREDESITVENEM PLANU OBČINE IZOLA IN JE ZATO ZELO POMEMBNO, KDO NAS BO ZASTOPAL V NAJBOLJ POMEMBNIH TRENUTKI ODLOČANJA O NŠI PRIHODNOSTI !!!

PRIREDITVE
-Vsak vikend predstavitev ene krajevne skupnosti v mestu: OLIVNO OLJE, RIBE IN VINO, ostali običaji; živali- osliček ali koza ali konj..., pridelki in domači proizvodi, ki se prodajajo – sir, suhe klobase, vloženo sadje-zelenjava, marmelade, peciva – pakirano npr. breskvice, domači piškoti), več stojnic za vinarje in oljkarje iz tega kraja. Proizvodi se lahko prodajajo tudi čez teden, vse pa se zaključi z vaškim praznikom, kamor bi vozila eden do dva avtobusa za turiste in domačine, ki so brez prevoza. V jutranjih urah možen organiziran sprehod v naravi okrog in po vasi, popoldne praznovanje.

-Več glasbenih, plesnih, gledaliških skupin, ki animirajo goste in obiskovalce vzdolž promenade in po ulicah z zmernim a pristnim igranjem – pevski zbori, folklorne skupine, klape in druge glasbene skupine, ki so značilne za naš prostor ter spodbujanje prihoda klap in skupin iz hrvaškega in italijanskega dela Istre, da se oživi mesto in da dobi svoj čar.

-V mestu prikaz ribištva pletenje mrež, izdelovanje-popravljanje starih čolnov-batan, tekmovanja v lovu, prodaja ribjih izdelkov ( butična prodaja ), ribiški muzej!

TERMALNI TURIZEM
-Terme!!! na področju sedanjega Delamarisa in Ladjedelnice. Na tem območju se nahaja 4 vrste termalnih voda + morje. Ureditev tega prostora v termalni center bi prineslo veliko delovnih mest ( zdravniki, fizioterapevti, čistilke, gostinci, urejevalci okolja, turistični delavci, ekonomisti..) in hkrati miren turizem skozi vse leto! Zgraditi se mora hotele in stanovanja, vendar vse skladno z mestom in našo tradicijo ( nizke in stilne gradnje ). Predvsem pa bi to pomenilo dotok svežega kapitala v mesto. Nikakor pa ne še eno spalno naselje od katerega Izolani nimamo nič!?!

IZOLO MORAMO NUJNO, TODA POSTOPOMA SPREMENITI V PRAVO TURISTIČNO MESTO IN IZ NJE NAREDITI ENO NAJBOLJ ZAŽELJENIH DESTINACIJ ZA SLEHERNEGA TURISTA. PRI TEM IMETI TUDI POSLUH ZA MALEGA ČLOVEKA, OBČANA, KI MU NI VSEENO, KAJ SE V NAŠEM MESTU DOGAJO IN KAKO BOMO ŽIVELI.

STAREJŠI OBČANI
Delež starejših občanov v Izoli je cc 24% celotnega prebivalstva.
Osnova je resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva in strategija varstva starejših oseb v R SLO, ki sta temeljna dokumenta ter določata smer razvoja družbe za vse starostnike. To je osnova, da na nivoju občine lahko izdelamo plan razvoja in obsega socialno varstvene storitve za starejše občane z nosilci programov in roki izvedbe v občini Izola tako v institucionalnih kot neinstitucionalnih ustanovah:
-ICAK - Izolski center aktivnih in kreativnih
Namen: Rekreacija, druženje
Razne aktivnosti ( športne, kulturne, likovne … )

-Preventivna zdravstvena dejavnost
Nosilci dejavnosti: samostojno združenje, ki združuje vse sorodne humanitarne organizacije na enem mestu (stara stavba vrtca ob italijanski šoli) pod pokroviteljstvom Občine.
Pomoč: prostovoljci iz posameznih področij ( upokojeni profesorji – krožki, športniki – telovadba,ples, upokojeni in aktivni zdravniki oz medicinski delavci, farmacevti – preventiva ( merjenje krvnega tlaka, sladkorja, svetovanje…) , drugi strokovni in nestrokovni delavci ; v glavnem prostovoljno delo.

Financiranje:
-prispevki občine
-oglaševalni panoji v prostorih
-donatorska sredstva industrije v zdravstvu ( za preventivo )
-prostovoljni prispevki

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Še naprej zagotavljati javno zdravstvo na nivoju občine in izboljšati storitve tudi z povečanjem javnih ambulant. Problem, ki ga v občini odrivamo in ga nočemo videti in ga prinaša daljšanje življenjske dobe, prinaša tudi specifične potrebe zdravstvenega obravnavanja starostnikov. Vse študije, ki so bile opravljene, kažejo na nujno potrebo po ustanovitvi negovalnega oddelka za tiste starostnike, ki so po odpustu iz bolnišnice še vedno potrebni celodnevne strokovne nege. Čas je, da uvidimo in pristopimo k razrešitvi problema, dokler ga še lahko obvladamo. S tem bi razbremenili zasedenost bolnišnic in jim omogočili, da opravljajo svojo dejavnost, pacienta pa usposobili do te mere, da bi lahko nego nadaljeval v domači oskrbi.

Nevladne organizacije s svojimi programi v pomembnem deležu dopolnjujejo storitve javnih služb na področju javnega zdravstva in socialnega varstva.

Trenutno imamo v Izoli kar nekaj društev, ki se po svojih močeh vključujejo v dopolnitev zdravstvenega varstva s svojimi programi, ki so predvsem preventivno izobraževalnega značaja, kar pripomore k večji osveščenosti članstva oziroma starostnikov( Društvo invalidov, Koronarno društvo slovenske Istre, društvo osteoporoze, Društvo invalidov….)in so s svojim delom uspešna. Vendar bi bilo zmotno, če bi mislili, da smo dosegli optimalnost, tako glede pokrivanja področij kot delovanja društev. Večina njih ima tako finančne kot prostorske težave za izvajanje svojih dejavnosti, čeprav s svojim delom bistveno pripomorejo k razbremenitvi javnih financ.

MLADINA IN ŠPORT
Delež mlajših do 15 let je 12%, od 15 do 29 let pa 19%
-Mladinski center ( kratkoročno: obnova Arrigonija, dolgoročno: namestiti v sklopu študentskega kampusa v livadah ( služil bi za mlade: aerobika, ples, glasbene dejavnosti, druge športne dejavnosti za katere ni prostora v športni dvorani, ob vikendih koncerti ).
-Trim steza med Ronkom in belimi skalami – trim steza v naravi, vsa orodja, stopnice itd. iz naravnih materialov ( les – hlodi ), ki lahko služi za jogging kot tudi za same sprehode. Predvsem pa bi popestrilo izven sezonsko ponudbo za vse Izolane in obiskovalce.

Čim boljše ponuditi morje kot možnost za športne aktivnosti in rekreacijo občanom in še posebej obiskovalcem.

DOSLEDNA UPORABA DVOJEZIČNOSTI V VSEH KRAJIH KJER JE UZAKONJENA
Romanski jezik je že stoletja prisoten na ozemlju Istre. V samih mestih še veliko ljudi govori italijansko. To je del naše kulture, to je naša dediščina in hkrati naše bogastvo. S tem, ko že od malih nog govorimo ( vsaj ) dva jezika, daje nam samim eno dodatno vrednost pred drugimi ljudmi. Zato se bomo tudi zavzemali za čim večjo spoštovanje dvojezičnosti!
Italijanske skupnosti imajo zelo dober in pester kulturni program; od pevcev, ustvarjalcev do gledaliških skupin. Čudovito bi bilo, da bi se predstavili tudi širši javnosti, prav gotovo pa bi dale poseben pridih in dodatno kulturno vrednost gledališke igre, ki se recitirajo v izolskem narečju.

VRTCI
Kronično pomanjkanje prostora v vrtcih je velik problem, ki teži mnogim staršem.
Razen italijanskega vrtca so vrtci v Izoli vsi pritlični, okrog njih pa so bloki. Rešitev bi bila v spremembi pritličnih vrtcev v dvo ali tronadstropne stavbe. V podkletenih prostorih bi bila obvezno tranzitna garaža z namensko rabo samo za dostavo in odvoz otrok. S tem bi se prihranilo dragocen prostor in rešilo velik problem, ki tare vse mlade starše z malimi otroki.

IZOLSKO ZALEDJE
Nedvomno so izolske vasi močno zapostavljene, tako v kulturnem kot v urbanističnem smislu. Nujno bi bilo oživeti in promovirati kulturno dediščino in razvoj vasi ter čim prej pristopiti k nerealiziranim projektom, ki jih je občina trenutno opustila: projekt zadružni dom, kanalizacija in cesta v Kortah, popravilo ceste v Mali Sevi, vodovod Kavarije – Strunjan, opremljanje UN Malija, kanalizacija v Mali Sevi. Izgradnja kanalizacije skozi vse vasi in s pomočjo evropskih sredstvev omogočiti vsem krajanom priklop na kanalizacijski sistem z minimalnimi stroški. Takoj pristopiti k izdelavi ureditvenega načrta glede možne,dokončne pozidave na Šaredu z obvezno udeležbo vseh vaščanov in še posebej Šaredinov in posluhom za njihove potrebe in sugestije, saj so jih dosedanje občinske oblasti večkrat poskušale izigrati.

PROMETNA INFRASTRUKTURA IN EKOLOGIJA
Večina Izolanov se vozi v službe v Koper. Cesta od Jagodja do Rude je močno obremenjena in velikokrat voznik porabi več časa za prevoz tega dela kot pa za samo relacijo konec mesta Izola (Ruda ) – Koper. Avtomobili, ki stojijo na semaforjih pa pomenijo:
-ogromne emisije izpušnih plinov
-povečana poraba goriva vozila nad 10%
-povečan hrup ob zagonu

Zato predlagamo zgraditev treh krožišč ( ki so gotovo bolj nujna kot novonastalo krožišče v centru) in ki bi naše mesto hkrati tudi malo »olepšala« z dodatnim cvetjem.
Avtobusni postaji je mesto na platoju-parkirišču pred ladjedelnico z namenom razbremeniti in umiriti promet skozi mesto.

Zelena Izola:
-mesto brez pvc vrečk ( tudi to bi bila hkrati dodatna promocija )
-večja uporaba solarnih sistemov ( evropska sredstva!!! )
-večja propaganda o ločevanju odpadkov
-zahtevati od velikih trgovskih verig obvezni delež v Istri pridelanega sadja in zelenjave

GASILSKI DOM, POLICIJSKO POSTAJO IN REDARSKO SLUŽBO
je nujno seliti iz sedanjih lokacij, ker so preveč utesnjene. Število ljudi v Izoli se je močno povečalo, vse več je žal potrebno gasilske pomoči. Ravno tako policijska postaja je dotrajana in ne zadostuje zakonskim normativom.
Predlagamo, da bi se jih premestilo v INDUSTRIJSKO CONO, kjer bi lahko bili še bolj učinkoviti in kjer bi lahko imeli tudi več prostora za manevriranje in s tem hitro reagiranje kot tudi prostor za razna usposabljanja. Tu bi se lahko umestilo tudi mestne redarje, ki po neki naravni inerciji spadajo na isto lokacijo.

KAKO DODATNO PRIDOBITI SREDSTVA ZA NADALJNO INVESTIRANJE?
Eden od možnih in še ne izkoriščenih finančnih virov je tudi ta:
Občina Izola ima VELIKO nekoristnih in neuporabnih za samo občino deležev v posameznih stanovanjskih enotah ( stopnišča, hodniki, podhodi, skupni prostori, terase objektov, majhne kvadrature v posameznih stavbah…). S prodajo le-teh ostalim solastnikom bi lahko zgladili marsikateri spor oz problem ( npr. prenove itd. ) in hkrati pridobili pomembna in prepotrebna sredstva za tekoče vzdrževanje občinske, nerešene in nepotrebne lastnine.

KOMUNALNI PRIVEZI
Preveč počasi se rešuje problem komunalnih privezov za Izolane, ki morajo imeti absolutno prednost pri dodelitvi pravice do priveza svojih plovil na novo nastali lokaciji ob lonki in naprej ob sončnem nabrežju.
Občinska uprava je na žalost vseh nas samozadostna, namenjena sama sebi in v veliki meri nesposobna opravljati naloge za katere so zadolženi in predvsem plačani. Na žalost je v zadnjem obdobju preveč očitno in vsem nam vidno, kako vodstveno politična struktura ščiti interes samo nekaterih, politično privilegiranih posameznikov. Kje pa smo vsi ostali? Kje ima tu mesto »navaden« Izolan? To je pač ( ne )srečna izbira na podlagi političnega kadrovanja sedanje vodstvene politične strukture na oblasti v Izoli. Občina mora biti predvsem servis občanov, saj je le-ta namenjena občanom in ne obratno.

JAVNE POVRŠINE SO V NAŠI OBČINI POSTALE NAJDRAŽJE V SLOVENIJI. KOMU NA ČAST IN V ČIGAVO KORIST ??? samo v zadnjem letu so se cene zakupov javnih površin v nekaterih primerih podražile tudi do 50%. Po kakšni logiki se je to moralo zgoditi pa nikomur ni jasno.

KANALŠČINA IN VODA STA ABSOLUTNO PREDRAGI V OBČINI IZOLA ZATO JE NUJNA REVIZIJA SEDANJEGA OBRAČUNA IN POISKATI NOTRANJE REZERVE ZA OMILITI CENE NAJDRAŽJE VODE V SLOVENIJI ! ! !
Tomislav Klokočovnik Srečko Gombač Davorin Adler Egidio Krajcar Radivoj Nardin
Branko Simonovič Igor Kolenc Vojko Ludvik   
Mef in Izolani Slovenska ljudska stranka (SLS) Istra - Istria Izola je naša (IJN) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)
Italijanska samoupravna narodna skupnost (ISNS) Združeni za Izolo Oljka - stranka slovenske Istre (Oljka) Zares - nova politika (Zares) Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)
Socialni demokrati (SD) Liberalna demokracija Slovenije (LDS) Slovenska demokratska stranka  (SDS)   
V stranki Oljka zadovoljni z izidom volitev v občinah Izola in Piran
V stranki Oljka zadovoljni z izidom volitev v občinah Izola in Piran · V sporočilu za javnost so zapisali, da so kandidata Igorja Kolenca podprli takoj po prvem krogu županskih volitev, saj se je vrsta točk njihovega...
Primorska.info > Politika
Foto: Novi izolski župan je mag. Igor Kolenc
Foto: Novi izolski župan je mag. Igor Kolenc · Po neuradnih podatkih Državne volilne komisije je novi izolski župan postal mag. Igor Kolenc. Ob 51,77 odstotni volilni udeležbi je mag. Igor...
Izola.info > Politika
Pred drugim krogom županskih volitev volilni molk
RTV SLO > Politika
Zadnji poskusi prepričevanja izolskih volilcev
Zadnji poskusi prepričevanja izolskih volilcev · Danes smo bili v Izoli priča zadnjim dejanjem predvolilne kampanje obeh županskih kandidatov, saj ob polnoči nastopi predvolilni molk. V obeh...
Izola.info > Politika
Klokočovnik: Nove sodelavce sem le predlagal
Klokočovnik: Nove sodelavce sem le predlagal · Dr. Tomislav Klokočlovnik v današnji izjavi zatrjuje, da je želel s predstavitvijo svojih morebitnih sodelavcev, zgolj predstaviti vizijo, s kom...
Primorska.info > Politika
Stranke in liste zanikajo podporo Klokočovniku
Stranke in liste zanikajo podporo Klokočovniku · Medtem ko je mag.Igor Kolenc svoje podpornike (SD, Desus, Združeni za Izolo, Oljka, Istra-Istria in Zares) predstavil že pred časom, je...
Obala.net > Politika
Pečanova komentira predvolilni »dialog« v Izoli
Pečanova komentira predvolilni »dialog« v Izoli · Breda Pečan je na današnji novinarski konferenci v Izoli predstavnikom medijev pojasnila svoja stališča in argumente, ki se nanašajo na...
Primorska.info > Politika
Klokočovnik obsoja nestrpnost in diskriminacijo
Klokočovnik obsoja nestrpnost in diskriminacijo · Z izolske občinske uprave so sporočili, da je župan Tomislav Klokočovnik v jutranjih urah na volilnih panojih v mestu zasledil sovražne napise,...
Primorska.info > Politika