nov uporabnik
pozabljeno geslo
RSS Izola.infoIzola.info na TwitterjuIzola.info na Facebooku
Izola.info 
Novice Napovednik Imenik Placi Ustanove Izolani Podjetja Gostinstvo Turizem Vpis

Občina Izola

Prikaži na
Zemljevidu
Občina Izola
Sončno nabrežje 8
+386 5 66 00 100
+386 5 66 00 110
Spletna stran
E-naslov
Novice [235]
Fotografije [8]
Župan Občine Izola je postal 11. novembra 2010 mag. Igor Kolenc. To funkcijo opravlja poklicno.

Nepoklicni podžupani Občine Izola so Breda Pečan, Branko Simonovič in Felice Žiža. Slednji je zadolžen za področje regionalnega sodelovanja, sodelovanja Občine z lokalno italijansko skupnostjo ter italijansko skupnostjo na Hrvaškem in v Italiji, Breda Pečan pokriva področje mednarodnega sodelovanja in povezovanja Občine z državnimi institucijami, Branko Simonovič pa je zadolžen za področje lokalnih zadev.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 23 članov, od katerih dva izvolijo pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo nepoklicno.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov ter nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave.

V skladu z zakonom daje soglasje k statutom in k imenovanjem vodstvenih delavcev javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, imenuje predstavnike v svete oziroma organe upravljanja zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, daje mnenje k imenovanju načelnikov upravne enote.

Občinski svet se voli v skladu z zakonom na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Njegove seje sklicuje in vodi župan, ki je zadolžen za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta.

(vir: Občina Izola)
Smo v Izoli dovolj dobro pripravljeni na dolgo, vroče poletje?Foto: Obeta se nam drugi krog županskih volitevNove prijeme občinske oblasti smo lahko ocenjevali preko spletaSmo v Izoli dovolj dobro pripravljeni na dolgo, vroče poletje?
Prijavi napako
Center za kulturo, šport in prireditve IzolaCenter za kulturo, šport in prireditve IzolaSkupnost Italijanov / Comunità degli Italiani Dante Alighieri Skupnost Italijanov / Comunità degli Italiani Dante Alighie...
Krajevna skupnost LivadeKrajevna skupnost LivadeItalijanska samoupravna narodna skupnost Izola / Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di IsolaItalijanska samoupravna narodna skupnost Izola / Comunità A...
Krajevna skupnost KorteKrajevna skupnost KorteKrajevna skupnost HaliaetumKrajevna skupnost Haliaetum
Krajevna skupnost Izola staro mestoKrajevna skupnost Izola staro mestoKrajevna skupnost Jagodje - DobravaKrajevna skupnost Jagodje - Dobrava
Primorski pravni center - PE IzolaPrimorski pravni center - PE Izola 
Občinski svetniki sprejeli proračun Občine Izola
Občinski svetniki sprejeli proračun Občine Izola · Na včerajšnji izredni seji so izolski občinski svetniki potrdili proračun Občine Izola za leto 2016. Ta predvideva 20,5 milijonov...
Slovensko-morje > Družba
E-novice ali Novice iz Izole
E-novice ali Novice iz Izole · Občina Izola bo jutri, v petek, 15. januarja 2016, pričela s pošiljanjem dvotedenskih novic po elektronski pošti. E-novice ali Novice...
Slovensko-morje > Družba
Sprejet nov rebalans in Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave
Sprejet nov rebalans in Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave · Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki sprejeli nov Odlok o rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2015 in Odlok...
Slovensko-morje > Družba
Zaradi Ribe drugi rebalans izolskega proračuna
Zaradi Ribe drugi rebalans izolskega proračuna · Do včeraj bi morala izolska občina podjetju Riba plačati 1,070 milijona evrov. A tega ni naredila, ker mora občinski svet najprej...
Primorske novice > Družba